Jouw traject

Glasvervanging en spouwmuurisolatie, kelderplafondisolatie en zoldervloerisolatie

Voor deze energiebesparende maatregelen werd een groepsaankoop georganiseerd vooraf aan het project. Op basis hiervan werden duidelijke prijsafspraken gemaakt met verschillende partner-aannemers voor diverse situaties. Daarnaast werden ook afspraken gemaakt over de uitvoeringswijze en de communicatie binnen dit project. Een ideaal traject ziet er als volgt uit.

  1. Meld je aan via het inschrijvingsformulier. Bij je aanmelding kan je rechtstreeks een tijdslot vastleggen met de partner-aannemer. De partner-aannemer van het groepsaanbod komt ter plaatse en stuurt jou daarna je offerte (met Energent in cc).
  2. Energent controleert of de offerte conform de prijsafspraken van het groepsaanbod is
  3. Als je de offerte goedkeurt, zal de partner-aannemer de ingreep binnen een redelijke termijn uitvoeren. Energent controleert de werken (steekproefgewijs).
  4. Als deelnemer aan het groepsaanbod krijg je eveneens een gratis energie-advies* voor je volledige huis en eventuele hulp bij het aanvragen van je premies

Optioneel

  • De opmaak van een investeringsfiche (economische analyse) met een realistische inschatting van de verwachte terugverdientijd en meerwaardestijging van jouw huis na de betreffende ingreep. Voor deze investeringsfiche worden enkele bijkomende gegevens opgevraagd.
  • Een (betalende) mogelijkheid om een EPC-attest voor je huis te laten opstellen. Dit is vooral nuttig in functie van de Vlaamse EPC-labelpremie.

* Gratis energie-advies

Als deelnemer aan het groepsaanbod krijg je sowieso een gratis energie-advies over je hele huis.  Het energie-advies duurt 1,5 uur en laat je toe een plan te maken voor jouw huis op lange termijn. Dit energie-advies maakt volledig deel uit van het traject. Je kan zelf online een afspraak vastleggen met een adviseur op een moment van jouw keuze. Dit adviesbezoek kan zowel voor als na de uitvoering van je maatregel(en) plaatsvinden.

groepsprijs groepsaanbod renovatie